Forebyggelse af vold mod kvinder og børn

Personlige beretninger

De følgende personlige beretninger er skrevet af kvinder, som deltog i flere af Feministisk Selvforsvars kurser, og som dannede en gruppe for at lave forebyggende arbejde med vold mod kvinder. De besvarede et sæt spørgsmål, som skulle belyse deres oplevelser igennem kurserne. Deres svar er gengivet her, som de skrev dem. Kun navne er ændret.

Kvinderne beskriver nogle af de processer, de gennemgik ved at arbejde med Feministisk Selvforsvars psykiske aspekter. De fleste fortæller, hvordan de til at begynde med betragtede den fysiske træning som vigtigst. Men at det efterhånden gik op for dem, hvilken stor betydning den psykiske side har, og at det faktisk er det vigtigste element i forebyggelse af vold. Du kan læse flere personlige beretninger i bogen ”Undgå vold og voldtægt – håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar”.
(download .pdf)